Organizacja roku szkolnego
Organizacja roku szkolnego 2019/2020

 Dni wolne od zajęć lekcyjnych:

  • Przerwa świąteczna zimowa  23-31.12.2019 r
  • Ferie zimowe 10-23.02.2020 r
  • Przerwa świąteczna wiosenna 9-14.04.2020 r

Dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych:

  • 02.11.2019 r
  • 21.12.2019 r
  • 08.04.2020 r
  • 02.05.2020 r
  • 12.06.2020 r
  • 13.06.2020 r

Dni wolne