Organizacja roku szkolnego
Organizacja roku szkolnego 2019/2020

 Dni wolne od zajęć lekcyjnych:

  • Przerwa świąteczna zimowa  
  • Ferie zimowe 
  • Przerwa świąteczna wiosenna 

Dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Dni wolne