Konstanty Ryszard Domagała
Patron naszej szkoły

Jubileusze są okazją do wspomnień.
Korzystam więc i pragnę skreślić kilka słów dotyczących szkoły Muzycznej w Mińsku Mazowieckim.

W roku 1976 Szkoła Muzyczna w Mińsku Mazowieckim powstała jako filia P.S.M. I stopnia w Siedlcach.
W roku 1983 stała się samodzielną placówką kształcenia muzycznego dzieci i młodzieży. Przez minione 35 lat bardzo wiele się zmieniło w sensie pozytywnym. Dzisiaj Szkoła w Mińsku Mazowieckim to piękny samodzielny budynek z salą koncertową, klasy dobrze wyposażone, dobre instrumenty muzyczne. Szkoła tętniąca życiem.
Jako ten, który placówkę tę zakładał, organizował, życzę uczniom szkoły, by jak najwięcej wynieśli wiedzy
i umiejętności tej wspaniałej sztuki jaką jest muzyka, a którą tak pokochali.
Dyrekcji, nauczycielom powodzenia i satysfakcji z pracy dla dobra w pięknej idei szerzenia kultury muzycznej w Mińsku Mazowieckim.

Sto lat Szkoło!

                                                                                                                                                               Konstanty Ryszard Domagała
Siedlce 2011r.

Wenanty Maciej Domagała
Dyrektor szkoły w  latach 1976 – 2017

Jako pierwszy dyrektor Miejskiej Szkoły Artystycznej I stopnia w Mińsku Mazowieckim oraz jej współzałożyciel czuję się w obowiązku przekazać moje przemyślenia o szkole, jej przekształceniu w placówkę artystyczną oraz o koniecznym kontynuowaniu obranego kierunku kształcenia. Jak wszyscy doskonale wiedzą, ta szkoła zajmuje trwałe i znaczące miejsce w życiu kulturalnym Mińska Mazowieckiego. W ciągu blisko 44 lat swojej działalności, które minie 6 czerwca 2020 r. wykształciła wielu ludzi sztuki i kultury. Część z nich podjęła pracę w naszej szkole. Kierowanie placówką od jej powstania tj. od 06.06.1976 r. do 31.08.2017 r. było dla mnie ogromnym zaszczytem i przyjemnością, ale też wielkim wyzwaniem dla tworzenia placówki o innym kształcie organizacyjnym, co w późniejszym czasie zaowocowało szkołą artystyczną. Praca z młodzieżą i gronem pedagogicznym wspieranym przez pracowników administracji i obsługi tworzyły, jakość szkoły a powrót absolwentów utwierdzał mnie o słusznie obranym kierunku.

         Powstanie szkoły datuje się na 6 czerwca 1976 r. choć jest to data niezapisana oficjalnie, ponieważ szkoła „rodziła się” bez gmachu, bez instrumentów tylko 40 chętnych do nauki i egzamin wstępny, któremu przewodniczył założyciel szkoły Konstanty Ryszard Domagała dyrektor Zespołu Szkól Muzycznych w Siedlcach oraz ja. Towarzyszyli nam wtedy przyszli pedagodzy Adam Krywiczanin i Stanisław Piotrowski.
I tak się zaczęło!

         1 września 1976 roku rozpoczęliśmy nauczanie w wynajętych salach internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych, a o wyposażenie zadbał dyrektor założyciel. W 1981 roku po wielu perturbacjach otrzymaliśmy własny budynek, miejsce dzisiejszej siedziby. Lata 1985 – 1989 to rozbudowa szkoły. Powstały nowe sale oraz wymarzona sala koncertowa na 166 miejsc. Poprzez ogromny wkład pracy, wielkie zasługi miał dla szkoły w tych latach Eugeniusz Osiński. Kolejną ważną datą dla szkoły był rok 1991. Wtedy to ówczesny Minister Kultury i Sztuki ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora szkoły w Mińsku Mazowieckim. Moja decyzja była jednoznaczna, przystąpię do konkursu, jeżeli szkoła zostanie przekształcona ze szkoły muzycznej w artystyczną. Poinformowałem Departament Szkolnictwa Artystycznego Ministerstwa Kultury i Sztuki o mojej decyzji i otrzymałem zgodę na przedstawienie projektu. Dzięki przychylności pani dyrektor Adrianny Ponieckiej – Piekutowskiej projekt został przyjęty i tak powstała szkoła artystyczna. Jednocześnie zostałem powołany do Rady Szkolnictwa Artystycznego przy Ministrze Kultury i Sztuki gdzie broniłem idei takiego modelu szkół I stopnia. W tych poczynaniach dzielnie mnie wspierał wicedyrektor Edward Pikula oraz kierownicy kierunków Paulina Rzewuska – Korycińska, Joanna Nowik, Krzysztof Rusiecki oraz Paweł Hruszwicki. Dzięki tym osobom oraz całej Radzie Pedagogicznej kształt nauki oraz organizacja szkoły mogła być dalej realizowana.

         Żeby mogły spełnić się wszystkie marzenia potrzeba było przestrzeni i zmiany organu prowadzącego. Uchwałą Rady Miasta z dnia 18.06.1998 roku z dniem 1 września 1998 roku szkoła została przejęta od Ministra Kultury i Sztuki, jako zadanie administracji rządowej. Dzisiaj mogę z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że było to słuszne posunięcie. Czas pokazał, że klimat stworzony przez władze miasta, oraz społeczeństwo dla placówki był i jest znakomity i przynosi same korzyści. Warto zwrócić uwagę, że dzięki tej zmianie oraz zaangażowaniu naszych burmistrzów Zbigniewa Grzesiaka oraz Marcina Jakubowskiego wraz z radnymi i poparciem społeczeństwa mogą działać orkiestry, których członkami są absolwenci szkoły, pedagodzy, oraz mieszkańcy naszego miasta. W latach 2014 – 2017 przeprowadzona została kolejna rozbudowa szkoły z salą koncertową na ponad 400 miejsc. Oddanie nowych, pięknych sal lekcyjnych oraz auli nastąpiło 02.09.2016 r. a sali koncertowej 03.03.2017 r.

         Szanowna Dyrekcjo, Szanowna Rado Pedagogiczna, Szanowni pracownicy administracji i obsługi przekazując szkołę w 2017 roku w ręce pani dyrektor Pauliny Rzewuskiej – Korycińskiej nie miałem wątpliwości, że jest to odpowiednia osoba. Czas pokazał, że idea szkoły artystycznej jest realizowana, kontynuowane przychylne spojrzenie na grę zespołową, na związki muzyki z plastyką oraz zajęciami teatralnymi, które rozwijają wyobraźnię artystyczną uczniów. Dbanie o rozwój orkiestr miejskich, które są wpisane w działalność szkoły i służą całemu naszemu społeczeństwu.

Wenanty Maciej Domagała
Mińsk Mazowiecki 21.11.2019

Skip to content