Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

Przewodnicząca Rady Rodziców – Edyta Abramowska
Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców – Agnieszka Marczak
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Marcin Aniśko

Członek Komisji Rewizyjnej – Mariusz Komorowski
Sekretarz Rady Rodziców – Renata Szostak

Informacje dotyczące wpłat na Radę Rodziców

Rada Rodziców Miejskiej Szkoły Artystycznej I stopnia im. Konstantego Ryszarda Domagały w Mińsku Mazowieckim uchwaliła wysokość składki w roku szkolnym 2021/2022 w wysokości 50 zł miesięcznie za pierwsze dziecko oraz 25 zł za drugie i kolejne dziecko.

Istnieje możliwość wpłaty za cały semestr z góry do dnia 15 listopada
(I semestr) i do dnia 15 kwietnia (II semestr). Wówczas Rodzic jest zwolniony z jednej składki miesięcznej, czyli wpłaca 200 zł za pierwsze dziecko oraz 100 zł za drugie i kolejne dziecko.

Istnieje również możliwość wpłaty za cały rok z góry do dnia 15 listopada. Wówczas Rodzic jest zwolniony z dwóch składek miesięcznych, czyli wpłaca 400 zł za pierwsze dziecko oraz 200 zł za drugie i kolejne dziecko.

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymaniem powyższych zniżek, ale dokonali już wpłat na Radę Rodziców proszę w podanych terminach wpłacić brakujące kwoty odliczając już zapłacone składki (za wrzesień).
Składkę można wpłacać wyłącznie przelewem na konto Rady Rodziców

Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim:
90 9226 0005 0000 1007 2000 0010
W tytule przelewu bardzo prosimy o wpisanie imienia i nazwiska ucznia oraz klasy.

Na co przeznaczone są Państwa składki ?

Składki wpłacone na Radę Rodziców przeznaczone są między innymi na zakup instrumentów, nagrody dla uczniów, dofinansowanie warsztatów, finansowanie koncertów i różnego rodzaju wydarzeń organizowanych dla uczniów szkoły.

W ubiegłym roku szkolnym ze składek udało nam się sfinansować
  • wyjazd uczniów na koncert Betlejem Polskie zespołu Mazowsze,
  • wyjazd uczniów MSA do Studia Koncertowego Polskiego Radia;
  • pomagaliśmy w organizacji koncertu świątecznego, przedstawień dla przedszkolaków czy spektaklu “Koncert na 4 ręce”;
  • na Mikołajki sfinansowaliśmy audycję muzyczną “Beskidzkie Zbóje”;
  • finansowaliśmy udział uczniów w konkursach czy też warsztatach;
  • w ramach pomocy dydaktycznej współfinansowaliśmy zakup monitorów multimedialnych do klas z zajęciami grupowymi, tak aby wszystkim dzieciom ułatwić naukę;
  • finansowaliśmy nagrody i wyróżnienia dla uczniów czy to z okazji rozpoczęcia roku szkolnego czy jego zakończenia, a także poszczególnych koncertów.

Jeśli macie Państwo jakieś propozycje, piszcie do nas

Skip to content