Zespoły działające przy naszej szkole

MM Big Band

Miejska Orkiestra Dęta

Miejska Orkiestra Kameralna

Miejska Orkiestra Dęta Mińsk Mazowiecki powstała w 1991 r. i od początku swojego istnienia działa przy Miejskiej Szkole Artystycznej. Swoją działalnością nawiązuje do tradycji muzycznych orkiestr przyzakładowych działających w Mińsku Mazowieckim. Orkiestra na stałe wpisała się w życie kulturalne naszego miasta koncertując dla mieszkańców oraz zapewniając oprawę muzyczną na uroczystościach miejskich o charakterze patriotycznym i religijnym.  Wielokrotnie była również ambasadorem naszego miasta poza granicami kraju, między innymi w Niemczech, Holandii, Czechach oraz na Litwie. Orkiestra w swoim repertuarze może poszczycić się utworami muzyki klasycznej, popularnej i rozrywkowej.

Obecnie zespół liczy ponad 30 muzyków. W szeregach zespołu są tacy, którzy grają z orkiestrą od początku jej istnienia. Od 13 lat orkiestrę prowadzi kapelmistrz Marcin Ślązak.
W październiku 2021 r Miejska Orkiestra Dęta świętowała swoje 30 lecie istnienia.

Dawniej orkiestry kameralne uświetniały przyjęcia i bale na arystokratycznych dworach, a szczyt ich świetności przypadł na okres baroku w muzyce. Obecnie tego typu zespoły przeżywają swój renesans. Muzyczny trzon orkiestry stanowi sekcja smyczkowa wraz z sekcją dętą w towarzystwie fortepianu. W ramach potrzeb skład może być uzupełniany również o inne instrumenty. Pomysł utworzenia w Mińsku Mazowieckim zespołu kameralnego od dawna „chodził po głowie” dyrektorowi Miejskiej Szkoły Artystycznej I stopnia – Panu Wenantemu Maciejowi Domagale. Doceniając ponadczasową wartość muzyki przejawiającą się w jej różnorodności, dążył on do stworzenia w Mińsku Mazowieckim swojego rodzaju alternatywy gatunkowej do działającej już od wielu lat Miejskiej Orkiestry Dętej. Marzenie to ziściło się w listopadzie 2004 roku, kiedy to ówczesny burmistrz miasta – Pan Zbigniew Grzesiak przyklasnął temu przedsięwzięciu i angażując się osobiście, wsparł pomysł decyzyjnie i finansowo. Tak powstała Miejska Orkiestra Kameralna, której celem jest rozbudzanie wśród społeczeństwa naszego miasta zainteresowania muzyką klasyczną doskonałych twórców i autorów, o lekkim i przyjemnym dla odbiorcy brzmieniu. Wachlarz repertuaru orkiestry jest bardzo szeroki. Obejmuje wokalne i instrumentalne utwory klasyczne takich kompozytorów jak: Wolfgang Amadeusz Mozart, Franz Schubert, Franciszek Liszt, urokliwe walce Johanna Straussa, inspirujące tanga, muzykę filmową oraz współczesne piosenki oparte na utworach lat międzywojennych oraz lokalnego folkloru. W Miejskiej Orkiestrze Kameralnej wspólnie grają uczniowie, absolwenci i nauczyciele Miejskiej Szkoły Artystycznej I stopnia tworząc wielopokoleniowy zespół spełniający w mieście ważną rolę kulturotwórczą. Podczas swojej działalności orkiestra występowała na wielu uroczystościach miejskich, powiatowych, a także zagranicą na Litwie, Czechach i w Rosji, powiększając grona swych fanów i sympatyków. Niezmiennie od początku istnienia orkiestrę prowadzi jej pomysłodawca i współzałożyciel Pan Wenanty Maciej Domagała. Do 2018 roku niezastąpioną rolę pełnił w orkiestrze ś.p. Pan Roman Wachowicz, który oprócz dyrygowania aranżował utwory oraz z erudycją i humorem prowadził niemal wszystkie koncerty i spotkania muzyczne.

Miejska Orkiestra Kameralna jako nowoczesny, kreatywny zespół jest otwarta na nowe pomysły i wyzwania. Zaprasza do współpracy wszystkich chętnych instrumentalistów i indywidualności wokalne, a w szczególności absolwentów szkoły.

Kontakt do dyrygenta: Wenanty Maciej Domagała 602 229 773

Skip to content