W związku z sytuacją epidemiologiczną wnioski o przyjęcie do szkoły wraz z zaświadczeniem lekarskim
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w szkole będą przyjmowane wyłącznie elektronicznie.

Wniosek o przyjęcie do szkoły znajduje się w zakładce "Rekrutacja".
Wniosek dostępny w formacie Word należy wypełnić komputerowo, wydrukować, podpisać,
a następnie zeskanować i wysłać na adres e-mail
sekretariat@msamm.pl

W temacie e-maila prosimy wpisać  Wniosek o przyjęcie do szkoły oraz Imię i Nazwisko kandydata
i zaznaczyć opcję potwierdzenia otrzymania wiadomości.

Termin składania wniosków od 23 marca do 13 kwietnia 2020 r.