Szanowni Państwo
Lista kandydatów przyjętych oraz nieprzyjętych na rok szkolny 2022/2023 dostępna jest w zakładce "Rekrutacja" oraz w holu w budynku szkoły.
Jednocześnie Dyrekcja Miejskiej Szkoły Artystycznej I stopnia im. Konstantego Ryszarda Domagały w Mińsku Mazowieckim informuje, że w przypadku niezgłoszenia się do szkoły na zajęcia kandydatów z listy przyjętych w terminie 
do 14 września 2022 r., uczniowie ci zostaną skreśleni z listy uczniów. W takim przypadku przyjmowani będą kandydaci z listy nieprzyjętych w kolejności punktacji uzyskanej podczas badania przydatności.


Skip to content