Komunikat dla Rodziców i Uczniów
Od 26 października do 8 listopada 2020 roku
uczniowie wszystkich klas przechodzą na naukę zdalną z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Dotyczy to zarówno zajęć zbiorowych jak i indywidualnych.
Zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli zgodnie z obowiązującym planem nauczania.