Aktualności
Najważniejsze wydarzenia z życia naszej szkoły...

Konkurs czytania nut głosem – a’vista

kategoria: klasy młodsze

  1. Łucja Sawicka kl I cykl czteroletni
  2. nie przyznano
  3. Agnieszka Kluska kl I cykl czteroletni

kategoria klasy starsze

  1. Julia Stępień kl V  cykl sześcioletni
  2. nie przyznano
  3. Martyna Jaworek kl III cykl czteroletni

Konkurs wiedzy o życiu i twórczości Stanisława Moniuszki

  1. Benedykt Sokołowski kl III cykl czteroletni
  2. nie przyznano
  3. Gabrysia Miąskiewicz kl I cykl czteroletni oraz Igor Księżopolski kl II cykl czteroletni