Aktualności
Najważniejsze wydarzenia z życia naszej szkoły...

W wyniku wyborów do Samorządu Uczniowskiego informujemy, że jego skład przestawia się następująco:

Przewodnicząca SU – Amelia Rymanowska

Zastępca przewodniczącej SU – Maksymilian Abramowski

Sekretarz SU – Klara Herrlein

Skarbnik – Julia Adamczyk

Gratulujemy!

Skip to content