RODO
Rozporządzenie o ochronie danych osobowych stosowane w naszej szkole...

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejska Szkoła Artystyczna I stopnia im. Konstantego Ryszarda Domagały w Mińsku Mazowieckim ul. Jana Pawła II 23 tel.: 25 758 44 52, e-mail: sekretariat@msamm.pl
  2. Kontakt z inspektorem danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sp4mm.edu.pl
  3. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych.
  4. Posiadają Państwo prawo do:
  • dostępu do przekazanych danych osobowych,
  • żądania ich sprostowania,
  • przenoszenia danych,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.