Rada Rodziców
Rodzice wraz z uczniami i nauczycielami tworzą środowisko szkolne, działające na rzecz stałego budowania i doskonalenia warunków kształcenia i wychowania.
  • 2019/2020
  • Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020:
  • Przewodnicząca Rady Rodziców – Edyta Abramowska
  • Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców – Lidia Kosim
  • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Marcin Aniśko
  • Członek Komisji Rewizyjnej – Agnieszka Marczak
  • Członek Komisji Rewizyjnej – Renata Szostak
  • Członek Komisji Rewizyjnej – Mariusz Komorowski
  • Sekretarz Rady Rodziców – Grażyna Kaczyńska-Majewska

Rada Rodziców Miejskiej Szkoły Artystycznej I stopnia im. Konstantego Ryszarda Domagały w Mińsku Mazowieckim uchwaliła wysokość składki w roku szkolnym 2019/2020 w wysokości 50 zł miesięcznie za pierwsze dziecko oraz 25 zł za drugie i kolejne dziecko.

Istnieje możliwość wpłaty za cały semestr z góry do dnia 15 listopada (I semestr) i do dnia 15 kwietnia (II semestr). Wówczas Rodzic jest zwolniony z jednej składki miesięcznej, czyli wpłaca 200 zł za pierwsze dziecko oraz 100 zł za drugie i kolejne dziecko.

Istnieje również możliwość wpłaty za cały rok z góry do dnia 15 listopada. Wówczas Rodzic jest zwolniony z dwóch składek miesięcznych, czyli wpłaca 400 zł za pierwsze dziecko oraz 200 zł za drugie i kolejne dziecko.

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymaniem powyższych zniżek, ale dokonali już wpłat na Radę Rodziców proszę w podanych terminach wpłacić brakujące kwoty odliczając już zapłacone składki (za wrzesień i/lub październik).

Składkę można wpłacać w sekretariacie szkoły lub przelewem na konto Rady Rodziców
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim:

90 9226 0005 0000 1007 2000 0010

Składki wpłacone na Radę Rodziców przeznaczone są między innymi na zakup instrumentów, nagrody dla uczniów, dofinansowanie warsztatów, finansowanie koncertów i różnego rodzaju wydarzeń organizowanych dla uczniów szkoły.