Miejska Szkoła Artystyczna I stopnia im. Konstantego Ryszarda Domagały w Mińsku Mazowieckim

Lista osób przyjętych do klasy pierwszej Miejskiej Szkoły Artystycznej I stopnia im. Konstantego Ryszarda Domagały na rok szkolny 2019/2020 znajduje się w budynku szkoły

Miejska Orkiestra Kameralna

     Dawniej orkiestry kameralne uświetniały przyjęcia i bale na arystokratycznych dworach, a szczyt ich świetności przypadł na okres baroku w muzyce. Obecnie tego typu zespoły przeżywają swój renesans. Muzyczny trzon orkiestry stanowi sekcja smyczkowa wraz z sekcją dętą w towarzystwie fortepianu. W ramach potrzeb skład może być uzupełniany również o inne instrumenty.

        Pomysł utworzenia w Mińsku Mazowieckim zespołu kameralnego od dawna „chodził po głowie” dyrektorowi Miejskiej Szkoły Artystycznej I-go stopnia – Panu Wenantemu Maciejowi Domagale. Doceniając ponadczasową wartość muzyki przejawiającą się w jej różnorodności, dążył on do stworzenia w Mińsku Mazowieckim swojego rodzaju alternatywy gatunkowej do działającej już od wielu lat Miejskiej Orkiestry Dętej.

         Marzenie to ziściło się w listopadzie 2004 roku, kiedy to ówczesny burmistrz miasta – Pan Zbigniew Grzesiak przyklasnął temu przedsięwzięciu i angażując się osobiście, wsparł pomysł decyzyjnie i finansowo. Tak powstała Miejska Orkiestra Kameralna, której celem jest rozbudzanie wśród społeczeństwa naszego miasta zainteresowania muzyką klasyczną doskonałych twórców i autorów, o lekkim i przyjemnym dla odbiorcy brzmieniu. Wachlarz repertuaru orkiestry jest bardzo szeroki. Obejmuje wokalne i instrumentalne utwory klasyczne takich kompozytorów jak: Wolfgang Amadeusz Mozart, Franz Schubert, Franciszek Liszt, urokliwe walce Johanna Straussa, inspirujące tanga, muzykę filmową oraz współczesne piosenki oparte na utworach lat międzywojennych oraz lokalnego folkloru.

         W Miejskiej Orkiestrze Kameralnej wspólnie grają uczniowie, absolwenci i nauczyciele Miejskiej Szkoły Artystycznej I-go stopnia tworząc wielopokoleniowy zespół spełniający w mieście ważną rolę kulturotwórczą.

         Podczas swojej działalności orkiestra występowała na wielu uroczystościach miejskich, powiatowych, a także zagranicą na Litwie, Czechach i w Rosji, powiększając grona swych fanów i sympatyków.

         Niezmiennie od początku istnienia orkiestrę prowadzi jej pomysłodawca i współzałożyciel Pan Wenanty Maciej Domagała. Do 2018 roku niezastąpioną rolę pełnił w orkiestrze ś.p. Pan Roman Wachowicz, który oprócz dyrygowania aranżował utwory oraz z erudycją i humorem prowadził niemal wszystkie koncerty i spotkania muzyczne.

         Miejska Orkiestra Kameralna jako nowoczesny, kreatywny zespół jest otwarta na nowe pomysły i wyzwania. Zaprasza do współpracy wszystkich chętnych instrumentalistów i indywidualności wokalne, a w szczególności absolwentów szkoły.