Miejska Szkoła Artystyczna I stopnia im. Konstantego Ryszarda Domagały w Mińsku Mazowieckim

Lista osób przyjętych do klasy pierwszej Miejskiej Szkoły Artystycznej I stopnia im. Konstantego Ryszarda Domagały na rok szkolny 2019/2020 znajduje się w budynku szkoły

Rada Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców:

Przewodnicząca Rady Rodziców - Iwona Komorzycka                                                                                               Zastępca - Iwona Jakubowska                                                                                                                                   Sekretarz - Kinga Rembowska                                                                                                                                 Członkowie Rady Rodziców -  Grażyna Majewska, Aneta Miklaszewska, Anna Papiewska, Monika Sokołowska, Katarzyna Kroszczyńska, Paweł Kowalczyk

 Informacja:

Rada Rodziców przy Miejskiej Szkole Artystycznej I stopnia im. Konstantego Ryszarda Domagały w Mińsku Mazowieckim informuje, że w roku szkolnym 2018/2019 miesięczna składka na Radę Rodziców wynosi 50,00 zł za dziecko. Za drugie i każde kolejne dziecko składka wynosi 25,00 zł.

Składkę można wpłacać miesięcznie, kwartalnie lub jednorazowo - za cały rok w sekretariacie szkoły lub przelewem na konto Rady Rodziców
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim:

90 9226 0005 0000 1007 2000 0010