Miejska Szkoła Artystyczna I stopnia im. Konstantego Ryszarda Domagały w Mińsku Mazowieckim

Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców:

 

 

 

  • Przewodnicząca Rady Rodziców – Edyta Abramowska
  • Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców – Lidia Kosim
  • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Marcin Aniśko
  • Członek Komisji Rewizyjnej – Agnieszka Marczak
  • Członek Komisji Rewizyjnej – Renata Szostak
  • Członek Rady Rodziców – Mariusz Komorowski
  • Sekretarz Rady Rodziców – Grażyna Kaczyńska-Majewska

 

 

 Informacja:

Rada Rodziców Miejskiej Szkoły Artystycznej I stopnia im. Konstantego Ryszarda Domagały w Mińsku Mazowieckim informuje, że w roku szkolnym 2019/2020 miesięczna składka na Radę Rodziców wynosi 50,00 zł za dziecko. Za drugie i każde kolejne dziecko składka wynosi 25,00 zł.

Składkę można wpłacać miesięcznie, kwartalnie lub jednorazowo - za cały rok w sekretariacie szkoły lub przelewem na konto Rady Rodziców
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim:

90 9226 0005 0000 1007 2000 0010

 


 

  Regulamin Rady Rodziców