Miejska Szkoła Artystyczna I stopnia im. Konstantego Ryszarda Domagały w Mińsku Mazowieckim

Kadra pedagogiczna

 

   Paulina Rzewuska - Korycińska - dyrektor szkoły

   paulina_msajpg [300x432]

 

    Arkadiusz Mizdalski - wicedyrektor szkoły

   arek_msajpg [300x383]


   Nauczyciele poszczególnych klas:

AKORDEON

- Mirosław Mozol

FLET POPRZECZNY

- Beata Kierzkowska

- Marta Sosińska

FORTEPIAN

- Anna Kornacka

- Jacek Nazarczuk

- Joanna Nowik

- Paulina Rzewuska - Korycińska

- Piotr Szczepanik

- Tatiana Żarek

GITARA

- Tomasz Bereda

- Andrzej Przeździak

- Mariusz Wasiluk

KLARNET

- Janusz Komuda

PERKUSJA

- Jagoda Jabłonowska

- Julianna Siedler-Smuga

PUZON/ORKIESTRA

- Arkadiusz Mizdalski

SAKSOFON

- Paweł Szeląg

- Arkadiusz Żarek

SKRZYPCE

- Urszula Chrulska

- Piotr Grabowicz

- Edward Pikula

- Małgorzata Rąbalska

TRĄBKA

- Wojciech Ziółkowski

WIOLONCZELA

- Ewa Szymańska - Kopcińska

- Katarzyna Kaczyńska

TEORIA MUZYKI

- Anna Kabala 

- Monika Kuchta

- Anna Mazaj

- Magdalena Strusińska

- Anita Wasilewska

ZAJĘCIA TEATRALNO - MUZYCZNE

- Justyna Kowynia - Rymanowska

PLASTYKA

- Krzysztof Rusiecki

- Magdalena Idycka

KAMERALISTYKA WOKALNA

- Paweł Hruszwicki

- Justyna Kowynia - Rymanowska

CHÓR

- Tomasz Zalewski

ZESPÓŁ INSTRUMENTALNY

- Piotr Grabowicz

AKOMPANIAMENT

- Olena Tasinkiewicz