Miejska Szkoła Artystyczna I stopnia im. Konstantego Ryszarda Domagały w Mińsku Mazowieckim

Informacje na temat rekrutacji do Miejskiej Szkoły Artystycznej I stopnia im. Konstantego Ryszarda Domagały na rok szkolny 2019/2020 znajdują się w zakładce Rekrutacja

Rekrutacja


Rekrutacja do Miejskiej Szkoły Artystycznej I stopnia na rok szkolny 2019/2020

 

Wniosek o przyjęcie do szkoły


Szanowni Państwo


Informujemy, że badanie przydatności do kształcenia artystycznego na rok szkolny 2019/2020 odbędzie się w dniach 11 oraz 16 kwietnia 2019 r. od godz.1600.
Wniosek o przyjęcie do szkoły kandydaci albo rodzice/opiekunowie prawni niepełnoletniego kandydata mogą składać osobiście w sekretariacie szkoły, bądź przesłać podpisany skan, na adres e-mail sekretariat@msamm.pl w terminie od 11 marca do 5 kwietnia 2019 r. Wniosek do pobrania dostępny jest na stronie szkoły w zakładce Rekrutacja.

Do wniosku powinny być dołączone następujące dokumenty:

1)    zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki
w szkole,

2)    opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej – w przypadku kandydata, który w danym roku kalendarzowym nie ukończył 6 lat.

Warunki przeprowadzenia badania przydatności do kształcenia artystycznego zostaną wywieszone w gablocie w budynku szkoły w dniu 4 marca 2019 r.

Szczegółowy harmonogram przeprowadzenia badania przydatności do kształcenia artystycznego zostanie wywieszony w gablocie w budynku szkoły w dniu 8 kwietnia 2019r.

Wszystkich kandydatów zapraszamy serdecznie na konsultacje z nauczycielami naszej szkoły w dniach 11 – 16 marca 2019 r. w godz. 1600 – 2000  

Nauczyciele będą do Państwa dyspozycji w następujących salach:

 

Poniedziałek 11 marca 2019 r.

Numer sali

Imię i nazwisko pedagoga

Instrument

3

Arkadiusz Mizdalski

Puzon, Tuba

4

Piotr Grabowicz

Skrzypce, Altówka

5

Wojciech Ziółkowski

Trąbka

6

Piotr Szczepanik

Fortepian

10

Olena Tasinkiewicz

Fortepian

11

Joanna Nowik

Fortepian

12

Mirosław Mozol

Akordeon

14

Arkadiusz Żarek

Saksofon

16

Urszula Chrulska

Skrzypce

17

Beata Kierzkowska

Flet poprzeczny

18

Paweł Hruszwicki

Kameralistyka wokalna

19

Tatiana Żarek

Fortepian

20

Katarzyna Kaczyńska

Wiolonczela

 

Wtorek 12 marca 2019 r.

Numer sali

Imię i nazwisko pedagoga

Instrument

3

Janusz Komuda

Klarnet

5

Julianna Siedler - Smuga

Perkusja

6

Jacek Nazarczuk

Fortepian

10

Anna Kornacka

Fortepian

11

Joanna Nowik

Fortepian

12

Małgorzata Rąbalska

Skrzypce

14

Mariusz Wasiluk

Gitara

16

Justyna Kowynia – Rymanowska

Kameralistyka wokalna

17

Beata Kierzkowska

Flet poprzeczny

18

Piotr Szczepanik

Fortepian

19

Tatiana Żarek

Fortepian

20

Edward Pikula

Skrzypce

 

Środa 13 marca 2019 r.

Numer sali

Imię i nazwisko pedagoga

Instrument

3

Arkadiusz Mizdalski

Puzon, Tuba

5

Julianna Siedler - Smuga

Perkusja

6

Urszula Chrulska

Skrzypce

10

Justyna Kowynia - Rymanowska

Kameralistyka wokalna

11

Joanna Nowik

Fortepian

12

Mirosław Mozol

Akordeon

14

Paweł Szeląg

Saksofon

16

Andrzej Przeździak

Gitara

17

Marta Sosińska

Flet poprzeczny

18

Paweł Hruszwicki

Kameralistyka wokalna

19

Tatiana Żarek

Fortepian

20

Ewa Szymańska - Kopcińska

Wiolonczela

 

Czwartek 14 marca 2019 r.

Numer sali

Imię i nazwisko pedagoga

Instrument

3

Arkadiusz Mizdalski

Puzon, Tuba

4

Piotr Grabowicz

Skrzypce, Altówka

5

Wojciech Ziółkowski

Trąbka

6

Anna Kornacka

Fortepian

10

Piotr Szczepanik

Fortepian

11

Olena Tasinkiewicz

Fortepian

12

Mirosław Mozol

Akordeon

14

Tomasz Bereda

Gitara

15

Małgorzata Rąbalska

Skrzypce

16

Urszula Chrulska

Skrzypce

17

Beata Kierzkowska

Flet poprzeczny

18

Paweł Hruszwicki

Kameralistyka wokalna

19

Katarzyna Kaczyńska

Wiolonczela

20

Justyna Kowynia - Rymanowska

Kameralistyka wokalna

 

Piątek 15 marca 2019 r.

Numer sali

Imię i nazwisko pedagoga

Instrument

3

Janusz Komuda

Klarnet

5

Julianna Siedler - Smuga

Perkusja

7

Tomasz Bereda

Gitara

10

Jacek Nazarczuk

Fortepian

11

Joanna Nowik

Fortepian

12

Ewa Szymańska - Kopcińska

Wiolonczela

14

Mariusz Wasiluk

Gitara

16

Andrzej Przeździak

Gitara

17

Marta Sosińska

Flet poprzeczny

18

Justyna Kowynia - Rymanowska

Kameralistyka wokalna

19

Tatiana Żarek

Fortepian

20

Edward Pikula

Skrzypce

 

Sobota 16 marca 2019 r. od godz. 830 – 1330

Numer sali

Imię i nazwisko pedagoga

Instrument

10

Anna Kornacka

Fortepian

11

Jacek Nazarczuk

Fortepian

20

Edward Pikula

Skrzypce