Aktualności
Najważniejsze wydarzenia z życia naszej szkoły...

13 listopada 2019 miała miejsce audycja klasy skrzypiec pani Urszuli Chrulskiej oraz klasy fletu pani Marty Sosińskiej.


Każda audycja czy koncert to okazja do zaprezentowania swoich osiągnięć instrumentalnych, to okazja do walki z tremą i do uczenia się odwagi scenicznej. Młodzi skrzypkowie i fleciści fantastycznie poradzili sobie na scenie. Gratulujemy wykonawcom i zachęcamy do dalszej pracy.
Po krótkiej pogadance na temat warsztatu pracy, która była na zakończenie audycji, doszliśmy wszyscy do wniosku, że……aby pięknie grać trzeba ćwiczyć świadomie.
Rolę konferansjerów przejęli tym razem rodzice.

Dziękujemy wszystkim wspaniałym wykonawcom i konferansjerom, a za przygotowanie uczniów pani Marcie Sosińskiej i pani Urszuli Chrulskiej.

Skip to content