Aktualności
Najważniejsze wydarzenia z życia naszej szkoły...

W dniach 19-23 września 2019 r.  Miejska Orkiestra Dęta Miasta Mińsk Mazowiecki zrzeszająca absolwentów MSA I stopnia im. Konstantego Ryszarda Domagały występowała na Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych w Niemczech w Bad Schlema, niedaleko Drezna. Z grupą muzyków  pojechali również nauczyciele szkoły oraz dyrektor Paulina Rzewuska-Korycińska.

Czytaj dalej!

W imieniu Samorządu Uczniowskiego pragnę powitać wszystkich w nowym roku szkolnym.

  Witam Dyrekcję, Grono Pedagogiczne, Radę Rodziców, przybyłych gości, uczniów oraz ich rodziców.                                                   

Czytaj dalej!

Konkurs czytania nut głosem – a’vista

kategoria: klasy młodsze

  1. Łucja Sawicka kl I cykl czteroletni
  2. nie przyznano
  3. Agnieszka Kluska kl I cykl czteroletni
Czytaj dalej!