W imieniu Samorządu Uczniowskiego pragnę powitać wszystkich w nowym roku szkolnym.

  Witam Dyrekcję, Grono Pedagogiczne, Radę Rodziców, przybyłych gości, uczniów oraz ich rodziców.                                                   

Czytaj dalej!

Konkurs czytania nut głosem – a’vista

kategoria: klasy młodsze

  1. Łucja Sawicka kl I cykl czteroletni
  2. nie przyznano
  3. Agnieszka Kluska kl I cykl czteroletni
Czytaj dalej!
Skip to content