Informator dla kandydatów
Co musisz wiedzieć aby być naszym uczniem...

Rekrutacja do Miejskiej Szkoły Artystycznej I stopnia na rok szkolny 2019/2020 została zakończona