Miejska Szkoła Artystyczna I stopnia im. Konstantego Ryszarda Domagały w Mińsku Mazowieckim

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się dnia 3 września 2018 roku (poniedziałek) o godzinie 18.00 w sali koncertowej MSA

Rada Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców:


Elżbieta Kalinowska - Przewodnicząca Rady Rodziców

Iwona Komorzycka - Z-ca Przewodniczącej Rady Rodziców

Edyta Rek - Skarbnik  Regulamin Rady Rodzicow.pdf

 

Informacja:

Rada Rodziców przy Miejskiej Szkole Artystycznej I stopnia im. Konstantego Ryszarda Domagały w Mińsku Mazowieckim informuje, że w roku szkolnym 2017/2018 miesięczna składka na Radę Rodziców wynosi 50,00 zł za dziecko. Za drugie i każde kolejne dziecko składka wynosi 25,00 zł.

Składkę można wpłacać miesięcznie, kwartalnie lub jednorazowo - za cały rok w sekretariacie szkoły lub przelewem na konto Rady Rodziców
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim:

90 9226 0005 0000 1007 2000 0010