Miejska Szkoła Artystyczna I stopnia im. Konstantego Ryszarda Domagały w Mińsku Mazowieckim

Rada Rodziców

Iwona Łukaszewska - Przewodnicząca Rady Rodziców - tel. 668 448 652

Elżbieta Kalinowska - Zastępca przewodniczącej Rady Rodziców

Iwona Komorzycka - Sekretarz


  Regulamin Rady Rodzicow.pdf

 

Informacja:

Rada Rodziców przy Miejskiej Szkole Artystycznej I stopnia im. Konstantego Ryszarda Domagały w Mińsku Mazowieckim informuje, że w roku szkolnym 2016/2017 miesięczna składka na Radę Rodziców wynosi 50,00 zł za dziecko. Za drugie i każde kolejne dziecko składka wynosi 25,00 zł.

Składkę można wpłacać miesięcznie, kwartalnie lub jednorazowo - za cały rok w sekretariacie szkoły lub przelewem na konto Rady Rodziców
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim:

90 9226 0005 0000 1007 2000 0010