Miejska Szkoła Artystyczna I stopnia im. Konstantego Ryszarda Domagały w Mińsku Mazowieckim

Rekrutacja


Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Miejskiej Szkoły Artystycznej I stopnia na rok szkolny 2018/2019

 

Lista kandydatów przyjętych (wraz z podaniem instrumentu), oraz nieprzyjętych do Miejskiej Szkoły Artystycznej I st. im. Konstantego Ryszarda Domagały w Mińsku Mazowieckim zostanie podana na tablicy informacyjnej w holu szkoły do dnia 5 sierpnia 2018 r .